anna
antonsson
  mail@annaantonsson.se
+46(0)739133028


Jag är grafisk formgivare och illustratör med bas i Malmö. Jag arbetar sedan 2011 med grafisk form i spektrat från framställning av egna artists´ books och trycksaker till layout och form av stor- och småskaligt marknadsmaterial och böcker för kunder. Exempel på samarbetspartners det senaste året är MALMÖ KONSTHALL, Galleri KRETS, Kalejdoskop Förlag och Dana Sederowsky.

För illustration hittar ni mig på Illustratörscentrum.
CV, referenser och portfolio lämnas gärna på förfrågan.

 

I am a graphic designer and illustrator based in Malmö, Sweden. Since 2011 I work with graphic design in the spectra from crafting my own artists´ books and prints to layout of large- and small scale marketing material and books for clients. Some collaboration partners the past year is MALMÖ KONSTHALL, KRETS Gallery, Kalejdoskop Förlag and Dana Sederowsky.

For illustration you find me on Illustratörscentrum.
CV, references and portfolio is happily shared on request.